0968650686
(0) sản phẩm

Giấy chứng nhận ISO 9001:2015 của Thể Thao Thiên Trường !

22/02/2020 10:10

Bắt đầu từ ngày 12/2/2020, các thiết bị và dụng cụ của Thể Thao Thiên Trường đã được đánh giá và phù hợp với các yêu cầu của tiêu chuẩn ISO 9001:2015 !

Giấy chứng nhận ISO

Giấy chứng nhận ISO

Bình luận bài viết (0)

Bài viết khác:
Top